Plastikkirurgi Läkarhuset Uppsala

Plastikkirurgi inom avtal med Region Uppsala
Du kan komma till oss som patient på remiss från husläkare eller annan läkare, eller Du kan söka själv för en operation. Du betalar vanlig patientavgift som nu är 260 kr för läkarbesök. Frikort gäller. 
  
Typiska plastikkirurgiska operationer som vi utför inom samverkansavtal med Region Uppsala är:

 • Borttagning av hudförändringar, främst inom huvud-halsområdet
 • Borttagning av förändringar i underhuden
 • Behandling av ärr samt resttillstånd efter tidigare skador. 

Hudförändringar
De flesta födelsemärken eller hudförändringar är ofarliga, men de kan ge besvär på många olika sätt och många vill få dem bortopererade. Vid besöket görs en läkarbedömning av hudförändringen/-arna och om det finns en medicinsk motivering att ta bort förändringen/-arna, så kan vi i de flesta fall operera direkt, vid samma besök. Vävnaden skickas för mikroskopisk undersökning och Du får några veckor senare svar på undersökningen. Om operationen är medicinskt motiverad tillkommer inga ytterligare kostnader utöver patientavgiften.


Om det inte finns någon medicinsk anledning att göra en operation får Du själv avgöra om Du vill få en operation av t.ex. estetiska skäl. Dessa operationer måste bekostas privat, för mer information se vår prisinformation.

 

Viktig information inför Ditt besök hos oss

De flesta patienter som kommer till oss har sökt för behandling av hudförändringar, sår eller ärr. Räkna med att det blir en operation vid besöket. Säg gärna till vid bokningen om Du inte vill ha en operation direkt, så kan vi boka en samtalstid med undersökning först.

 

Vi brukar ta emot Dig på en operationssal, där Du kan sätta Dig på en pall eller stol. Där finns det också en brits där Du behandlas efter undersökningen. Det går bra att komma in på salen i rullstol eller med rullator och Du kan gärna ta med Dig någon som stöd om Du vill. Om Du har svårt att förflytta Dig, så kan vi oftast hitta ett bra alternativ för att undersöka och behandla Dig. Säg gärna till vid bokning om Du har särskilda behov. 

 

Vi startar alltid med ett samtal om Dina besvär samt en ingående undersökning. Vid undersökningen tas ofta bilder av det som Du har besvär med, t.ex. hudförändringen/-arna. Dessa bilder är del av Din journal, de är sekretessbelagda och delas inte med andra.

Efter undersökningen kommer Du att få information om den mest lämpliga behandlingen för just Dig och Dina besvär.

 

Oftast är den mest lämpliga behandlingen en mindre operation i lokalbedövning. Vi startar med att Du får lägga Dig i en bekväm position. Området som skall opereras markeras med tuschpenna och tvättas, sedan får Du lokalbedövning. De flesta patienter känner av ett litet stick och ibland kan det svida eller spänna lite, men det brukar inte göra särskilt ont. Efter bedövningen tvättas Du noggrant och vi lägger sterila dukar över Dig, sedan tas hudförändringen/-arna bort och vi sätter stygn. I de allra flesta fall använder vi stygn som behöver tas bort och Du kommer att få ett brev med Dig där det står ett rekommenderat datum för stygnborttagningen. Stygnborttagningen sker i regel på vårdcentralen.

 

I brevet som Du får med Dig efter besöket står också information om eftervården, rekommendationer för ärrbehandlingen och även information om hur Du får kontakt med oss efter operationen om det behövs.

 

Vi skickar in vävnaden för mikroskopisk undersökning hos Synlab i Täby, så resultatet på undersökningen kommer inte synas i Din Journal på 1177.se. Vi kommer dock alltid att höra av oss om resultatet, antingen via telefon, med ett brev eller med ett meddelande till Dig på 1177.se. Om Du kommer på remiss, så skickar vi även ett svar till den som har remitterat Dig. Svarstiden är ungefär fem-sex veckor, men kan bli längre om Synlab behöver göra specialundersökningar. 

 

Informationen som Du får efter den mikroskopiska undersökningen är klar är:

 • vad som hittades i vävnadsprovet
 • om allt är borttaget (om det var målet med operationen)
 • om det behövs fler operationer
 • den fortsatta planeringen för Din behandling

Du är alltid välkommen att höra av Dig om Du har funderingar eller behöver mer information eller om Du vill visa upp stället som vi har opererat.

 

Om Du tar blodförtunnande mediciner, ber vi Dig att ta kontakt med Din vårdcentral (eller den som har förskrivit medicinen) för att höra hur Du skall göra inför operationen.

 

För bästa möjliga läkning efter operationen, för att minska risken för komplikationer och även för Din allmäna hälsans skull rekommenderar vi att Du slutar röka minst 4 veckor före operationen. Vi rekommenderar också att avstå från alkohol minst 4 veckor före och efter operationen. Ta gärna kontakt med Din vårdcentral om Du vill ha hjälp.

 

Hantering av vävnadsprov 
Vid borttagning av hudförändringar kan vävnadsprov skickas in för mikroskopisk undersökning. Det är mycket värdefullt för Din behandling att Dina prov kan sparas, t.ex. för att vid behov kunna göra specialundersökningar eller att kunna skicka vidare prov till annan specialist för bedömning. Enligt lag får Du som patient ta ställning till om Dina prov får sparas. Vi rekommenderar av säkerhets skäl att Du samtycker att spara prov tills vidare, eftersom de kan behövas för Din framtida vård. Du kan dock när som helst återkalla Ditt beslut. Du kan hitta mer information på biobanksverige.se och 1177.se. 

Annan privat plastikkirurgi
Du kan även boka en tid som privat patient för en estetisk, plastikkirurgisk konsultation. Vid konsultationen får Du förslag på en operation eller åtgärd som skulle passa exakt Din situation och Dina önskemål. Du får sedan också individuell information om priset vid besöket, en allmän prislista hittar Du här. För operationer som görs av estetisk anledning krävs enligt lag minst två veckors betänketid.

 

Om Du önskar boka tid för konsultation för ett estetiskt plastikkirurgiskt ingrepp (kostnad 500:-) eller injektionsbehandling, ber vi Dig att kontakta oss per telefon 018 - 15 60 30.


Plastikkirurgiska ingrepp utförs av dr Aili Low, docent i plastikkirurgi, som är medlem i Svensk plastikkirurgisk förening (SPKF) och Svensk förening för estetisk plastikkirurgi (SFEP). Dr Aili Low är medicinskt ansvarig läkare på kliniken. 
 
Typiska operationer som utförs privat hos oss är:

 • Övre ögonlocksplastik

 • Korrigering av örsnibbar

 • Fettsugningar

 • Ärrkorrigering efter kejsarsnitt

 • Uttag av bröstimplantat

 • Bröstlyft

 • Intimkirurgi

 

Prislista för privata operationer

Klicka här för att se prislistan som en pdf-fil