Kirurgi, Mag-Tarm utredningar - Dr Jan Malmaeus - Läkarhuset

Docent Jan Malmaeus

Specialist och docent i kirurgi. Utför i huvudsak mag-tarmutredningar, endoskopier samt proktologi.

Efter läkarutbildning specialiserade han sig inom kirurgi där han även doktorerade och erhöll sin docentur. Doc Jan Malmaeus var anställd på Akademiska sjukhuset i Uppsala i 20 år. De senaste 20 åren har han bedrivit kirurgisk specialistmottagning på Läkarhuset och vid Elisabeth-sjukhuset i Uppsala.

Vi är nu glada att från 2010 ha doc Jan Malmaeus som kollega på Läkarhuset igen.

 
skönhet & hälsa

© Fredrik Linder, Louise Petré-Linder